Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o.

O advokátní kanceláři

Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o. je společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. V rámci kanceláře jsou zaměstnáni čtyři advokáti (z toho tři společníci), dva advokátní koncipienti a dva administrativní pracovníci. Každý společník a zaměstnanec hovoří alespoň jedním světovým jazykem, konkrétně anglicky, německy nebo rusky.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti českého, slovenského a evropského práva. Detailní znalost domácího právního prostředí umožňuje týmu advokátní kanceláře efektivně rozhodovat a řešit nejširší spektrum právních záležitostí. Současnými klienty advokátní kanceláře jsou jak subjekty tuzemské, tak subjekty zahraniční. Jedná se především o společnosti podnikající v automobilovém a plynárenském průmyslu, stavebnictví a strojírenství..

Velkou konkurenční výhodou naší advokátní kanceláře je mimo jiné hluboká znalost regionu severní Moravy. Našim cílem je poskytnout klientům pragmatické, komplexní a efektivní právní služby na té nejvyšší úrovni, a to s důrazem na vývoj společnosti a maximální přizpůsobení specifickým požadavkům každého klienta.

Vybavení naší advokátní kanceláře je na vysoké úrovni a zahrnuje všechny komunikační prostředky, díky čemuž je plně zajištěn kontakt s našimi klienty. Kancelář má vlastní knihovnu, která obsahuje celou řadu odborných publikací a právních komentářů, odborných časopisů povětšinou zaměřených na obchodní právo, občanské právo a pracovní či správní právo, a jež je pravidelně doplňována nejnovějšími právními tituly. Všichni členové advokátní kanceláře si průběžně prohlubují své právnické znalosti prostřednictvím nejrůznějších školení a studií.

Advokátní kancelář má k dispozici překladatelský servis zajišťující překlady z i do cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština, polština a další jazyky), včetně možnosti zajištění úředních překladů a spolupracujících jazykových odborníků.

Každý člen kanceláře, advokát či advokátní koncipient, je schopen pohotově reagovat na požadavky našich klientů. Standardem jsou pak pravidelné návštěvy klientů v jejich společnostech (podnicích) přímo v jejich sídlech či pobočkách (provozovnách).

Advokátní kancelář rovněž spolupracuje s notářskou kanceláří JUDr. Evy Cechlové, a to zvláště v případech, kdy je účast notáře nezbytná při některých úkonech v souvislosti s právem obchodních společností, čímž jsou zajištěny komplexní služby při řádném výkonu advokátní praxe na požadované úrovni.