Advokátní kancelář Janák a partneři, s.r.o.

Personální obsazení

V rámci kanceláře jsou zaměstnáni čtyři advokáti, dva advokátní koncipienti a dva administrativní pracovníci. Každý z nich hovoří alespoň jedním světovým jazykem.

JUDr. Stanislav Janák, vedoucí kanceláře
hovoří německy a rusky
mobil: +420 602 745 256
e-mail: akjanak@akjanak.cz

Mgr. Radim Vašenda, advokát
hovoří anglicky
mobil: +420 724 271 711
e-mail: radim.vasenda@akjanak.cz
ID datové schránky: gcqbrxn

JUDr. Martin Vojtíšek, advokát
hovoří anglicky
mobil: +420 725 891 070
e-mail: martin.vojtisek@akjanak.cz
ID datové schránky: hu7bnjz

JUDr. Renata Divínová, advokát
hovoří anglicky
mobil: +420 725 337 369
e-mail: renata.divinova@akjanak.cz
ID datové schránky: qiehst7

Mgr. Petr Chamrád, advokát
hovoří anglicky, německy
mobil: +420 725 713 486
e-mail: petr.chamrad@akjanak.cz
ID datové schránky: z2h4ane

JUDr. Lukáš Volek, MBA, advokátní koncipient
hovoří anglicky
mobil: +420 725 713 483
e-mail: lukas.volek@akjanak.cz